Quảng cáo
 • pic

  Phân tích đoạn trích Đám tang lão Goriô của H.Balzac.

  Ông Goriô bây giờ đã chết, nằm trong quan tài, nhưng vẫn cứ là nhân vật trung tâm của đoạn trích, cũng như ông là nhân vật trung tâm của tiểu thuyết...

 • pic

  Phân tích bài Đám tang lão Gô-ri-ô của Ban-dắc.

  Bằng ngòi bút chân thực, cụ thể lịch sử, Ban-dắc đã xây dựng hàng loạt tính cách điển hình trong những hoàn cảnh điển hình qua bộ "Tấn trò đời", tác giả đã phê phán xã hội tư sản, ví nó như một tấn hài kịch, trong đó đồng tiền tác oai tác quái, gây ra biết bao bi kịch đau lòng.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài