Quảng cáo
 • pic

  Đọc hiểu Xin lập khoa luật

  1. Nguyễn Trường Tộ (1830 – 1871) người làng Bùi Chu, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Là một trí thức yêu nước, lại sớm được tiếp xúc với văn hoá phương Tây nên ông có nhiều tư tưởng tiến bộ trong việc canh tân đất nước

 • pic

  Hình ảnh người nông dân đánh giặc trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

  Bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc được xem là một áng văn chương xuất sắc không phải chỉ của riêng Nguyễn Đình Chiểu mà còn là của văn học Việt Nam thời Trung đại.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài