Quảng cáo
  • Đọc hiểu Thơ duyên

    I - Gợi dẫn 1. Về tác giả (xem bài Vội vàng). 2. Thơ duyên là bài thơ thể hiện rất rõ sự tinh tế của nhà thơ trong việc cảm nhận sự trôi chảy của thời gian. Những biến thái vi diệu của tự nhiên được cảm nhận và diễn tả tinh tế.

    Xem lời giải
  • Quảng cáo