Quảng cáo
 • pic

  Bài ca chúc Tết thanh niên của Phan Bội Châu.

  Trong những năm bị an trí ở Huế, thỉnh thoảng, Phau Bội Châu vẫn được bè bạn và bà con thân thuộc lui tới thăm viếng...

 • pic

  Phân tích Bài ca chúc Tết thanh niên

  Thông qua lời tâm sự chân thành, bằng Bài ca chúc Tết thanh niên, Phan Bội Châu thiết tha kêu gọi thế hệ trẻ hãy từ bỏ lối sống tầm thường, quyết tâm tu dưỡng để đi theo con đường cứu nước, giải phóng dân tộc.

 • Quảng cáo
 • pic

  Phân tích Bài ca chúc Tết thanh niên của Phan Bội Châu.

  Thông qua lời tâm sự chân thành, bằng Bài ca chúc Tết thanh niên, Phan Bội Châu thiết tha kêu gọi thế hệ trẻ hãy từ bỏ lối sống tầm thường, quyết tâm tu dưỡng để đi theo con đường cứu nước, giải phóng dân tộc.

 • pic

  Phân tích bài Chơi xuân của Phan Bội Châu.

  Nói đến Phan Bội Châu là nói đến một nhân cách lớn, một người anh hùng dân tộc: đọc bài thơ Chơi xuân không chỉ là đọc một bài thơ, mà còn để hiểu và kính yêu thêm một tâm hồn, một nhân cách.

 • pic

  Phân tích bài thơ Bài ca chúc Tết thanh niên của Phan Bội Châu.

  Trong số 800 bài thơ và mấy chục bài phú, bài văn tế của Phan Bội Châu để lại, người đọc tìm thấy biết bao lời tốt đẹp và cảm động của nhà chí sĩ nói với thanh niên. Tiêu biểu nhất là bài thơ "Bài ca chúc Tết thanh niên"

Gửi bài Hỏi bài