Quảng cáo
 • Bài 1 trang 86

  Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình vuông, (SA) vuông góc với mặt đáy.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 86

  Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là hình vuông cạnh \(b\), \(SA\) vuông góc với mặt đáy, \(SC = 2b\sqrt 2 \).

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 86

  Cho hình chóp (S.ABCD) có các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng (a).

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 86 S

  Cho hình chóp tam giác đều (S.ABC) cạnh đáy bằng (2a) và chiều cao bằng (asqrt 2 ).

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 86

  Thể tích của khối chóp cụt tam giác đều có cạnh đáy lớn bằng \(2a\), cạnh đáy nhỏ bằng \(a\) và chiều cao bằng \(\frac{{a\sqrt 6 }}{3}\) là

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 86

  Cho chóp tứ giác \(S.ABCD\) có đáy là hình chữ nhật với \(AB = 4a,\) \(AD = 3a\). Các cạnh bên đều có độ dài \(5a\). Góc nhị diện \(\left[ {S,BC,A} \right]\) có số đo là

  Xem lời giải
 • Bài 7 trang 86

  Nếu hình hộp chữ nhật có ba kích thước là \(3;4;5\) thì độ dài đường chéo của nó là:

  Xem lời giải
 • Bài 8 trang 86

  Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng \(a\) là

  Xem lời giải
 • Bài 9 trang 86

  Cho hình vuông \(ABCD\) và tam giác đều \(SAB\) cạnh \(a\) nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Gọi \(M,N\) lần lượt là trung điểm của \(AB\) và \(AD\).

  Xem lời giải
 • Bài 10 trang 87

  Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy là hình vuông cạnh \(a\), \(SA \bot \left( {ABCD} \right)\) và \(SA = a\).

  Xem lời giải
 • Quảng cáo