Bài tập 9 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Điền vào ô trống dấu “+” hay “-“ của phép tính lũy thừa trong bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Điền vào ô trống dấu “+” hay “-“ của phép tính lũy thừa trong bảng sau:

 

Số mũ chẵn

Số mũ lẻ

Cơ số dương

 

 

Cơ số âm

 

 

Lời giải chi tiết

 

Số mũ chẵn

Số mũ lẻ

Cơ số dương

+

+

Cơ số âm

+

-

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close