Bài tập 15 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết 1 ounce (vàng) và 1 lượng vàng cân nặng 1,20556 ounce. Tính khối lượng của vàng (tính theo g). Hãy làm tròn tới chữ số thập phân thứ nhất.

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết 1 ounce (vàng) nặng 31,1034768 g và 1 lượng vàng cân nặng 1,20556 ounce. Tính khối lượng của vàng (tính theo g). Hãy làm tròn tới chữ số thập phân thứ nhất.

 

Lời giải chi tiết

Khối lượng của một lượng vàng là: \(31,1034768.1,20556 = 37,49710749 \approx 37,5\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close