Bài tập 15 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết 1 ounce (vàng) và 1 lượng vàng cân nặng 1,20556 ounce. Tính khối lượng của vàng (tính theo g). Hãy làm tròn tới chữ số thập phân thứ nhất.

Quảng cáo

Cho biết 1 ounce (vàng) và 1 lượng vàng cân nặng 1,20556 ounce. Tính khối lượng của vàng (tính theo g). Hãy làm tròn tới chữ số thập phân thứ nhất.

 

Lời giải:

Khối lượng của một lượng vàng là: 31,1034768.1,20556 = 37,49710749 (g)

\(37,49710749 \approx 37,5\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Ôn tập chương 1
Gửi bài