Bài tập 16 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết 1 ounce (vàng) cân nặng 31,1034768 g và 1 lượng vàng cân nặng 37,5 g. Hỏi 1 ounce vàng bằng bao nhiêu lượng vàng ? Hãy là tròn tới chữ số thập phân thứ hai.

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết 1 ounce (vàng) cân nặng 31,1034768 g và 1 lượng vàng cân nặng 37,5 g. Hỏi 1 ounce vàng bằng bao nhiêu lượng vàng ? Hãy là tròn tới chữ số thập phân thứ hai.

Lời giải chi tiết

Một ounce vàng bằng \({{31,1034768} \over {37,5}} = 0,8294261\)  (lượng vàng)

\(0,8294261 \approx 0,83\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close