Bài tập 18 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính số đo các góc của một tam giác, biết các gõ tỉ lệ với 2; 2; 3.

Quảng cáo

Tính số đo các góc của một tam giác, biết các gõ tỉ lệ với 2; 2; 3.

Lời giải:

Gọi số đo ba góc của 1 tam giác là x, y, z (đơn vị đọ) (Điều kiện: x, y, z >0)

Theo đề bài ta có: \({x \over 1} = {y \over 2} = {z \over 3}\)  và x + y + z = 180 độ (tổng ba góc của một tam giác)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: \({x \over 1} = {y \over 2} = {z \over 3} = {{180} \over 6} = 30\)

\({x \over 1} = 30 \Rightarrow x = 30;{y \over 2} = 30 \Rightarrow 2.30 = 60;{z \over 3} = 30 \Rightarrow z = 3.30 = 90\)

Vậy số đo ba góc của tam giác đó là: \({30^0},{60^0},{90^0}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Ôn tập chương 1
Gửi bài