Bài tập 11 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Một cái hộp hình lập phương có cạnh dài 22,7 cm. Thể tích của chiếc hộp là bao nhiêu ?

Quảng cáo

Đề bài

Một cái hộp hình lập phương có cạnh dài 22,7 cm. Thể tích của chiếc hộp là bao nhiêu ?

Lời giải chi tiết

Thế tích của chiếc hộp là: \(22,7.22,7.22,7 = 11697,083(c{m^3}).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close