Bài tập 10 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy viết các số sau đây dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết các số sau đây dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước.

a) 49, cơ số 7

b) 1000, cơ số 10

c) -8, cơ số -2

d) 1000000, cơ số 10

e) 64, cơ số 4

f) 343, cơ số 7.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)49 = {7^2}  \cr  & b)1000 = {10^3}  \cr  & c) - 8 = {( - 2)^3}  \cr  & d)1000000 = {10^6}  \cr  & e)64 = {4^3}  \cr  & f)343 = {7^3} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close