Bài tập 10 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy viết các số sau đây dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước.

Quảng cáo

Hãy viết các số sau đây dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước.

a) 49, cơ số 7

b) 1000, cơ số 10

c) -8, cơ số -2

d) 1000000, cơ số 10

e) 64, cơ số 4

f) 343, cơ số 7.

Lời giải:

\(\eqalign{  & a)49 = {7^2}  \cr  & b)1000 = {10^3}  \cr  & c) - 8 = {( - 2)^3}  \cr  & d)1000000 = {10^6}  \cr  & e)64 = {4^3}  \cr  & f)343 = {7^3} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Ôn tập chương 1
Gửi bài