Bài tập 8 trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy; vẽ tia Ot’ là tia phân giác của góc x’Oy’. Hãy chứng tỏ rằng Ot’ là tia đối của tia Ot.

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy; vẽ tia Ot’ là tia phân giác của góc x’Oy’. Hãy chứng tỏ rằng Ot’ là tia đối của tia Ot.

Lời giải chi tiết

 

Ta có: \(\widehat {xOy} = \widehat {x'Oy'}\)  (hai góc đối đỉnh).

\(\widehat {xOt} = {1 \over 2}\widehat {xOy}\)  (Ot là tia phân giác của góc xOy)

\(\widehat {x'Ot'} = {1 \over 2}\widehat {x'Oy'}\)  (Ot’ là tia phân giác của góc x’Oy’).

Do đó: \(\widehat {xOt} = \widehat {x'Ot'}\)

Mà \(\widehat {xOt'} + \widehat {x'Ot'} = {180^0}\)  (hai góc kề bù)

Nên \(\widehat {xOt'} + \widehat {xOt} = {180^0}\)

Suy ra hai tia Ot và Ot’ là hai tia đối nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close