Bài tập 12 trang 116 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ hai đường thẳng cắt nhau só cho trong các góc tạo thành có một cặp góc đối đỉnh có tổng số đo bằng 130o. Tính số đo mỗi góc có trên hình.

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ hai đường thẳng cắt nhau só cho trong các góc tạo thành có một cặp góc đối đỉnh có tổng số đo bằng 130o. Tính số đo mỗi góc có trên hình.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

2 góc kề bù có tổng số đo là \(180^0\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

 

Theo đầu bài ta có: \(\widehat {aOd}\)  và \(\widehat {bOc}\)  đối đỉnh và \(\widehat {aOd} + \widehat {bOc} = {130^0}.\)

Ta có: \(\widehat {aOd} = \widehat {bOc}\)  (hai góc đối đỉnh) nên \(2.\widehat {aOd} = {130^0} \Rightarrow \widehat {aOd} = {130^0}:2 = {65^0}\)

Do đó: \(\widehat {bOc} = \widehat {aOd} = {65^0}\)

Mà \(\widehat {aOd} + \widehat {aOc} = {180^0}\)  (kề bù).

Nên \({65^0} + \widehat {aOc} = {180^0} \Rightarrow \widehat {aOc} = {180^0} - {65^0} = {115^0}.\)

\(\widehat {bOd} = \widehat {aOc}\)  (hai góc đối đỉnh) nên \(\widehat {bOd} = {115^0}.\)

Ta còn có: \(\widehat {aOb} = {180^0},\widehat {cOd} = {180^0}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close