Bài tập 7 trang 130 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Một nhóm bạn gọi hai xe taxi, một chiếc loại 5 chỗ và 1 chiếc loại 7 chỗ. Giá cước của xe 5 chỗ (7 chỗ) là:

Quảng cáo

Đề bài

Một nhóm bạn gọi hai xe taxi, một chiếc loại 5 chỗ và 1 chiếc loại 7 chỗ. Giá cước của xe 5 chỗ (7 chỗ) là: 10 km đầu tiên thì trả 15000 đồng (17000 đồng) cho mỗi kilomet, từ hơn 10 km cho tới 30 km thì trả 13000 đồng (15000 đồng) cho mỗi kilomet. Viết biểu thức biểu diễn số tiền mà cả nhóm phải trả khi đi quãng đường dài x (km) trong trường hợp \(0 < x \le 10\) (km) và trường hợp \(10 < x \le 30\)(km)

Lời giải chi tiết

Trường hợp 0 < x ≤ 10 (km)

Số tiền nhóm phải trả khi đi quãng đường dài x (km) cho loại xe 5 chỗ là:

15000.x = 15000x (đồng).

Số tiền nhóm phải trả khi đi quãng đường dài x (km) cho loại xe 7 chỗ là:

17000.x = 17000x (đồng).

Số tiền cả nhóm phải trả khi đi quãng đường dài x (km) là:

15000x + 17000x (đồng).

Trường hợp 10 < x ≤ 30 (km)

Số tiền nhóm phải trả khi đi quãng đường dài x (km) cho loại xe 5 chỗ là:

\(15000.10 + 13000(x – 10) = 13000x + 20000 (đồng).\)

Số tiền nhóm phải trả khi đi quãng đường dài x (km) cho loại xe 7 chỗ là:

\(17000.10 + 15000(x – 10) = 15000x + 20000 (đồng).\)

Số tiền cả nhóm phải trả khi đi quãng đường dài x (km) là:

\(13000x + 20000 + 15000x + 20000 = 28000x + 40000 (đồng)\)

Vậy biểu thức biểu diễn số tiền mà cả nhóm phải trả khi đi quãng đường dài x (km) với 10 < x ≤ 30 (km) là \(28000x + 40000.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close