Bài tập 2 trang 129 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống để được đẳng thức đúng:

Quảng cáo

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống để được đẳng thức đúng:

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,( - 1){x^2}{y^3} + 2{x^2}{y^3} = {x^2}{y^3}  \cr  & b)\,\, - {x^3}{y^3} + 2{y^3}{x^3} = 1{x^3}{y^3}  \cr  & c)\,\,2{x^2}{y^3}z + ( - 4){x^2}{y^3}z =  - 2{x^2}{y^3}z  \cr  & d)\,\, - {x^3}{y^3}z + \,2z{x^3}{y^3} = {x^3}{y^3}z \cr}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close