Bài tập 5 trang 130 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Đa thức có nghiệm không ? Vì sao ?

Quảng cáo

Đề bài

Đa thức x4 + 4x2 + 3 có nghiệm không ? Vì sao ?

Lời giải chi tiết

Ta có x4 + 4x2 + 3 ≥ 3 > 0 với mọi x

(vì x2 ≥ 0; x4 ≥ 0)

Do đó đa thức x4 + 4x2 + 3 vô nghiệm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close