Bài tập 7 trang 115 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O sao cho góc xOy bằng 45o. Tính số đo các góc còn lại trong hình vẽ.

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O sao cho góc xOy bằng 45o. Tính số đo các góc còn lại trong hình vẽ.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\widehat {xOy}\)  và \(\widehat {x'Oy'}\)  là hai góc đối đỉnh.

\( \Rightarrow \widehat {xOy} = \widehat {x'Oy'} = {45^0}\)

\(\widehat {xOy}\)  và \(\widehat {xOy'}\)  là hai góc kề bù.

\(\eqalign{  &  \Rightarrow \widehat {xOy} + \widehat {xOy'} = {180^0}  \cr  &  \Rightarrow \widehat {xOy'} = {180^0} - {45^0} = {135^0} \cr} \)

\(\widehat {xOy'}\)  và \(\widehat {yOx'}\)  là hai góc đối đỉnh.

\( \Rightarrow \widehat {xOy'} = \widehat {yOx'} = {135^0}\)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close