Bài tập 6 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết:

Quảng cáo

Đề bài

Tìm x, biết:

\(\eqalign{  & a)\,\,{\left( {x - 5} \right)^2} = 64  \cr  & b)\,\,{\left( {x - 3} \right)^3} =  - 27 \cr} \)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){\left( {x - 5} \right)^2} = 64  \cr  & {(x - 5)^2} = {8^2} \cr} \)

x - 5 = 8 hoặc x - 5 = -8

x = 8 + 5 hoặc x = -8 + 5

x = 13 hoặc x = -3

\(\eqalign{  & b){(x - 3)^3} = 27  \cr  & {(x - 3)^3} = {( - 3)^3}  \cr  & x - 3 =  - 3  \cr  & x = 0 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close