Bài tập 5 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Có 10 máy in công suất như nhau in 10000 cuốn sách trong 36 giờ. Nếu chỉ còn 6 máy in thì phải in trong bao nhiêu giờ mới in xong số sách nói trên ?

Quảng cáo

Đề bài

Có 10 máy in công suất như nhau in 10000 cuốn sách trong 36 giờ. Nếu chỉ còn 6 máy in thì phải in trong bao nhiêu giờ mới in xong số sách nói trên ?

Lời giải chi tiết

Gọi số máy in là x (máy) và số giờ in là y (giờ) (Điều kiện x, y > 0)

Công suất in của các máy và khối lượng công việc là như nhau nên số máy tỉ lệ nghịch với số giờ in.

Ta có: \(y = {a \over x}\)

x = 10 thì y = 36, do đó: a = x.y = 36.10 = 360

Như vậy nếu x = 6 thì \(y = {{360} \over 6} = 60\)

Vậy nếu chỉ còn 6 máy thì hết 60 giờ mới in xong 10000 cuốn sách.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close