Bài tập 5 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy vẽ các hình 3 và 4 vào vở rồi lần lượt đặt bài toán thích hợp.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy vẽ các hình 3 và 4 vào vở rồi lần lượt đặt bài toán thích hợp.

Lời giải chi tiết

a)Cho đường thẳng  c vuông góc với hai đường thẳng phân biệt a và b. Chứng minh a và b song song với nhau

 

b) Cho hai đường thẳng phân biệt MN và PQ cắt nhau tại A. Tính góc NAQ biết \(\widehat {PAM} = {30^0}\)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close