Bài tập 7 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ trên cùng một hình:

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ trên cùng một hình:

a) Ba điểm không thẳng hàng A, B, C

b) Đường trung trực m của đoạn thẳng AB.

c) Đường trung trực n của đoạn thẳng AC.

d) Đường trung trực k của đoạn thẳng BC.

Kiểm tra trên hình vẽ xem ba đường trung trực này có cùng cắt nhau tại một điểm không ?

Lời giải chi tiết

Ba đường trung trực này cùng cắt nhau tại I.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
Xem thêm tại đây: Ôn tập chương 1 - Hình học 7
Gửi bài