Bài tập 7 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ trên cùng một hình:

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ trên cùng một hình:

a) Ba điểm không thẳng hàng A, B, C

b) Đường trung trực m của đoạn thẳng AB.

c) Đường trung trực n của đoạn thẳng AC.

d) Đường trung trực k của đoạn thẳng BC.

Kiểm tra trên hình vẽ xem ba đường trung trực này có cùng cắt nhau tại một điểm không ?

Lời giải chi tiết

Ba đường trung trực này cùng cắt nhau tại I.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close