Bài tập 3 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai ?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai ?

a) Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b mà trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì a //b.

b) Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b mà trong các góc ạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a //b.

c) Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M và song song với đường thẳng a là duy nhất.

d) Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

Lời giải chi tiết

Câu a, b, c đúng.

Câu d sai.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Ôn tập chương 1 - Hình học 7
Gửi bài