Bài tập 4 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 2, biết a // b. Hãy kể tên các cặp góc bằng nhau có trong hình.

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình 2, biết a // b. Hãy kể tên các cặp góc bằng nhau có trong hình.

Lời giải chi tiết

Trong hình vẽ có các cặp góc bằng nhau là:

A1 và B3; A4 và B2; A1 và B1; A2 và B2; A3 và B3

A4 và B4; A1 và A3; A2 và A4; B1 và B3; B2 và B4

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Ôn tập chương 1 - Hình học 7
Gửi bài