Bài tập 4 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và có giá trị tương ứng được cho trong bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và có giá trị tương ứng được cho trong bảng sau:

x

-5

-4

-3

3

4

5

y

 

 

5

 

 

 

 

a) Tính tích số x, y

b) Tính y theo x.

c) Điền các số thích hợp vào ô trống trong bảng.

Lời giải chi tiết

a)y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a nên ta có: \(y = {a \over x}\)

Với x = -3 và y = 5 thì a = x.y= 5.(-3) = -15

\(b)y =  - {{15} \over x}\)

c)

x

-5

-4

-3

3

4

5

y

3

3,75

5

-5

-3,75

-3

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close