Bài tập 2 trang 67 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau. Biết rằng khi x = 7 thì y = 21.

Quảng cáo

Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau. Biết rằng khi x = 7 thì y = 21.

a) Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x và biểu diễn y theo x.

b) Tìm hệ số của x đối với y và biểu diễn x theo y.

Lời giải:

a)y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k nên y = kx mà y = 21 thì x = 7

Do đó:\(21 = k.7 \Rightarrow k = {{21} \over 7} = 3\)  và y = 3x

b) Vì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ 3 nên x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ \({1 \over 3}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài