Bài tập 3 trang 67 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biết m và n là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Hãy viết công thức tính m theo n và điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Quảng cáo

Cho biết m và n là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Hãy viết công thức tính m theo n và điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

n

-2

-1

0

1

2

m

 

 

 

-5

 

 

Lời giải:

m tỉ lệ thuận với n theo hệ số tỉ lệ k nên m = kn

Ta có: khi n = 1 thì \(m =  - 5 \Rightarrow  - 5 = k.1 \Rightarrow k =  - 5\)

Do đó:

n

-2

-1

0

1

2

m

10

5

0

-5

-10

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài