Bài tập 4 trang 67 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Các giá trị tương ứng của hai đại lượng tỉ lê thuận với S và t được cho trong bảng sau:

Quảng cáo

Các giá trị tương ứng của hai đại lượng tỉ lê thuận với S và t được cho trong bảng sau:

S

1

2

3

4

5

t

-3

 

 

 

 

 

a) Điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng trên.

b) Viết công thức tính t theo S.

Lời giải:

a)t tỉ lệ thuận với S theo hệ số tỉ lệ là k nên t = k.S

Mà khi S = 1 thì \(t =  - 3 \Rightarrow  - 3 = k.1 \Rightarrow k =  - 3\)

Do đó:

S

1

2

3

4

5

t

-3

-6

-9

-12

-15

 

b) Công thức tính t theo S là: t = -3S.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài