Bài tập 2 trang 115 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Vẽ hình theo cách diễn đạt sau: Trên đường thẳng aa’ lấy điểm O. Vẽ tia Ot sao cho góc aOt tù. Trên nửa mặt phẳng bờ aa’ không chứa tia Ot vẽ tia Ot’ sao cho góc a’Ot’ nhọn.

Quảng cáo

Đề bài

a) Vẽ hình theo cách diễn đạt sau: Trên đường thẳng aa’ lấy điểm O. Vẽ tia Ot sao cho góc aOt tù. Trên nửa mặt phẳng bờ aa’ không chứa tia Ot vẽ tia Ot’ sao cho góc a’Ot’ nhọn.

b) Dựa vào hình vẽ ở câu a), cho biết hai góc aOt và a’Ot’ có phải là cặp góc đối đỉnh không ? Vì sao ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

2 góc đối đỉnh nếu từng tia của góc này là tia đối của góc kia

Lời giải chi tiết

a)

 

b) Hai góc aOt và a’Ot’ không phải là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ot của góc aOt không phải là tia đối của một cạnh nào của góc a’Ot’.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close