Bài tập 11 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A có

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác ABC cân tại A có \(\widehat {BAC} < {60^o}\)

a) Chứng minh: \(\widehat {ABC} > {60^o}\)

b) Chứng minh: AB > BC và AC > BC.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) ∆ABC cân tại A (gt) \( \Rightarrow \widehat {ABC} = \widehat {ACB}\)

∆ABC có \(\widehat {BAC} + \widehat {ABC} + \widehat {ACB} = 180^\circ\)

Do đó \(2\widehat {ABC} = 180^\circ  - \widehat {BAC} > 180^\circ  - 60^\circ  = 120^\circ\) (vì \(\widehat {BAC} < 60^\circ\))

\( \Rightarrow \widehat {ABC} > 60^\circ\)

b) ∆ABC có \(\widehat {ABC} > \widehat {BAC}\) (vì \(\widehat {ABC} > 60^\circ  > \widehat {BAC}\))

=> AC > BC (quan hệ giữa góc và cạnh trong một tam giác)

Mà AB = AC (∆ABC cân tại A) nên AB > BC.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close