Bài tập 1 trang 129 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Điểm kiểm tra cuối năm môn Toán của lớp 7C được tổng hợp lại trong bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Điểm kiểm tra cuối năm môn Toán của lớp 7C được tổng hợp lại trong bảng sau:

Số thứ tự

Điểm kiểm tra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

8

6

5

5

5

4

6

9

7

6

5

8

9

5

10

6

6

9

9

5

 

Số thứ tự

Điểm kiểm tra

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

8

7

6

6

10

6

8

6

6

7

6

5

6

7

9

9

9

8

8

5

 

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì và số các giá trị là bao nhiêu ?

b) Lập bảng tần số

c) vẽ biểu đồ hình chữ nhật.

d) Tính số trung bình cộng.

e) Tìm mốt của dấu hiệu

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu: điểm kiểm tra cuối năm môn toán của lớp 7C. Số các giá trị là 40.

b) Bảng tần số

Điểm (x)

4

5

6

7

8

9

10

Tần số (n)

1

8

12

4

6

7

2

 c)

 

d)

Điểm (x)

Tần số (n)

Các tích (x.n)

Trung bình cộng

4

1

4

 

 

 

\(\overline X  = {{275} \over {40}} = 6,875\)

5

8

40

6

12

72

7

4

28

8

6

48

9

7

63

10

2

20

 

N = 40

Tổng: 275

 

 e) Mốt của dấu hiệu là 6.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close