Bài 8 trang 70 SGK Hóa học 10 Nâng cao

a) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố R.

Quảng cáo

Đề bài

Cation \({R^ + }\) có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là \(2{p^6}\).

a) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố R.

b) Nguyên tố R thuộc chu kì nào? Nhóm nào? Cho biết tên nguyên tố.

c) Nguyên tố R là kim loại hay phi kim?

Lời giải chi tiết

a) Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố R: \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^1}\)

b) R thuộc chu kì 3, nhóm IA, là nguyên tố natri.

c) Đó là nguyên tố kim loại điển hình.

loigiaihay.com

Quảng cáo
close