Bài 5 trang 70 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy giải thích sự hình thành liên kết giữa các nguyên tử của các nguyên tố sau đây:

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Hãy giải thích sự hình thành liên kết giữa các nguyên tử của các nguyên tố sau đây:

K và Cl, Na và O.

Giải

Phân tử KCl:

- Khi nguyên tử K và Cl gặp nhau, xảy ra: Nguyên tử K cho nguyên tử Cl 1 electron trở thành \({K^ + }\,\,\left( {K\,\, \to {K^ + } + 1e} \right)\).

- Nguyên tử Cl nhận 1 electron của K để biến thành ion \(C{l^ - }\,\,\left( {Cl + 1e\,\, \to C{l^ - }} \right).\)

Phân tử \(N{a_2}O\)

- Khi nguyên tử Na và O gặp nhau, xảy ra: Hai nguyên tử Na cho nguyên tử O 2 electron trở thành \(2N{a^ + }\,\,\left( {2Na\,\, \to 2N{a^ + } + 2e} \right)\).

- Nguyên tử O nhận 2 electron của Na để biến thành ion \({O^{2 - }}\,\,\left( {O + 2e\,\, \to {O^{2 - }}} \right).\)

Các ion trái dấu hút nhau tạo thành phân tử ion \(N{a_2}O:\,\,2Na + O\,\, \to \,\,2N{a^ + } + {O^{2 - }}\,\, \to \,\,N{a_2}O\)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải