Bài 4 trang 70 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy viết cấu hình electron của các ion sau đây:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết cấu hình electron của các ion sau đây: \(L{i^ + },B{e^{2 + }},{F^ - },{O^{2 - }}\)

Lời giải chi tiết

Cấu hình electron của Li (Z = 3): \(1{s^2}2{s^1} \Rightarrow \)Cấu hình electron của \(L{i^ + }:1{s^2}.\)

Cấu hình electron của Be (Z = 4): \(1{s^2}2{s^2} \Rightarrow \)Cấu hình electron của \(B{e^{2 + }}:1{s^2}.\)

Cấu hình electron của F (Z = 9): \(1{s^2}2{s^2}2{p^5} \Rightarrow \)Cấu hình electron của \({F^ - }:1{s^2}2{s^2}{p^6}.\)

Cấu hình electron của O (Z = 8): \(1{s^2}2{s^2}2{p^4} \Rightarrow \)Cấu hình electron của \({O^{2 + }}:1{s^2}2{s^2}2{p^6}.\)

loigiaihay.com

Quảng cáo
close