Bài 73 trang 96 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 73 trang 96 SGK Toán 9 tập 2. Đường tròn lớn của Trái Đất

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Đường tròn lớn của Trái Đất dài khoảng \(40000km\). Tính bán kính Trái Đất.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Áp dụng công thức độ dài đường tròn bán kính \(R\) là: \(C=2\pi R.\) Từ đó tính được bán kính trái đất.

Lời giải chi tiết

Gọi bán kính Trái Đất là \(R\) thì độ dài đường tròn lớn là: \(C=2\pi R=40000 \,km.\)

 \( \Rightarrow R=\dfrac{40000}{2\pi}=\dfrac{20000}{3,14}≈ 6369 \, (km). \) 

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải