Quảng cáo
 • pic

  Bài 88 trang 103 SGK Toán 9 tập 2

  Giải bài 88 trang 103 SGK Toán 9 tập 2. Hãy nêu tên mỗi góc trong các hình dưới đây:

 • pic

  Bài 89 trang 104 SGK Toán 9 tập 2

  Giải bài 89 trang 104 SGK Toán 9 tập 2. Trong hình 67, cung AmB có số đo là 60^0. Hãy:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 90 trang 104 SGK Toán 9 tập 2

  Giải bài 90 trang 104 SGK Toán 9 tập 2. a) Vẽ hình vuông cạnh 4cm.

 • pic

  Bài 91 trang 104 SGK Toán 9 tập 2

  Giải bài 91 trang 104 SGK Toán 9 tập 2. Trong hình 68, đường tròn tâm O có bán kính R = 2cm, góc AOB = 75^0.

 • pic

  Bài 92 trang 104 SGK Toán 9 tập 2

  Giải bài 92 trang 104 SGK Toán 9 tập 2. Hãy tính diện tích miền gạch sọc trong các hình 69, 70, 71 (đơn vị độ dài: cm).

 • pic

  Bài 93 trang 104 SGK Toán 9 tập 2

  Giải bài 93 trang 104 SGK Toán 9 tập 2. Có ba bánh xe răng cưa A, B, C cùng chuyển độn ăn khớp với nhau.

 • pic

  Bài 94 trang 105 SGK Toán 9 tập 2

  Giải bài 94 trang 105 SGK Toán 9 tập 2. Hãy xem biểu đồ hình quạt biểu diễn sự phân phối học sinh của một trường THCS theo diện ngoại trú,...

 • pic

  Bài 95 trang 105 SGK Toán 9 tập 2

  Giải bài 95 trang 105 SGK Toán 9 tập 2. Các đường cao hạ từ A và B của tam giác ABC cắt nhau tại H (góc C khác 90o) và cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC lần lượt tại D và E.

 • pic

  Bài 96 trang 105 SGK Toán 9 tập 2

  Giải bài 96 trang 105 SGK Toán 9 tập 2. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và tia phân giác của góc A cắt đường tròn tại M.

 • pic

  Bài 97 trang 105 SGK Toán 9 tập 2

  Giải bài 97 trang 105 SGK Toán 9 tập 2. Cho tam giác ABC vuông ở A. Trên AC lấy một điểm M và vẽ đường tròn đường kính MC.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài