Bài 76 trang 96 SGK Toán 9 tập 2

Xem hình 57 và so sánh độ dài của cung AmB

Quảng cáo

Đề bài

Xem hình 57 và so sánh độ dài của cung \(AmB\) với độ dài đường gấp khúc \(AOB\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Độ dài cung có số đo \(n^0\) của đường tròn bán kính \(R\) là \(l=\dfrac{\pi Rn}{180}\)

Lời giải chi tiết

Ta có góc AOB là góc ở tâm chắn cung AmB nên \(sđ \overparen{AmB}=\widehat{AOB}=120^0\)

Ta có độ dài cung \(AmB\) là: \({l_\overparen{AmB}}= \dfrac{\pi R.120}{180}= \dfrac{2\pi R}{3} = 2R.\dfrac{\pi }{3} \approx 2,09.R\) 

Độ dài đường gấp khúc \(AOB\) là \(d.\) 

\(\Rightarrow d = AO + OB = R + R = 2R.\)

Vậy \({l_\overparen{AmB}}>d.\)

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close