Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 3 - Hình học 9

Quảng cáo

Đề bài

Gọi M là một điểm nằm trên đường tròn (O). Vẽ đường tròn (O’) đường kính OM. Bán kính OA của (O) cắt (O’) tại B. Chứng minh rằng hai cung MA và MB bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Đặt \(\widehat {MOA} = \alpha \)

\( \Rightarrow \widehat {MO'B} = 2\alpha \) ( góc ngoài của \(∆OO’B\))

Gọi \(l_1\) là độ dài cung MA của đường tròn (O), \({l_1} = \dfrac{{\pi .OM.\alpha } }{ {180}}\)

Độ dài cung MB của đường tròn (O’) bán kính \(\dfrac{{OM} }{ 2}\) :

Có \({l_2} = \dfrac{{\pi {{OM} \over 2}.2\alpha } }{ {180}} =\dfrac {{\pi OM\alpha } }{ {180}}\).

Vậy \({l_1} = {l_2}\) (đpcm).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải