Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 3 - Hình học 9

Quảng cáo

Đề bài

Cho đường tròn (O) và dây cung AB = 6cm. Gọi D là trung điểm của dây AB, đường kính CE qua D biết CD = 9cm. Tính độ dài đường tròn (O).

Lời giải chi tiết

Ta có \(\widehat {CBE} = 90^\circ \) (chắn nửa đường tròn )

D là trung điểm của AB

\(\Rightarrow \) OD vuông góc AB (định lí đường kính dây cung)

Tam giác vuông CBE có đường cao BD nên

\(B{D^2} = CD.DE\)

\( \Rightarrow {3^2} = 9.DE \Rightarrow {\text{ }}DE = 1\left( {cm} \right).\)

Do đó :

\(CE = CD + DE = 9 + 1 = 10\; (cm)\)

Độ dài đường tròn: \(π.CE = 10π.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài