Bài 7 trang 70 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy cho thí dụ về tinh thể ion và cho biết bản chất lực liên kết trong các tinh thể ion.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho thí dụ về tinh thể ion và cho biết bản chất lực liên kết trong các tinh thể ion.

Lời giải chi tiết

Thí dụ về tinh thể ion: \({K_2}O,BaC{l_2},Ca{{\rm{F}}_2}.\) Bản chất lực liên kết trong tinh thể ion là tương tác tĩnh điện giữa các ion trái dấu.

loigiaihay.com

Quảng cáo
close