Bài 7 trang 142 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Chất A là muối canxi halogenua. Cho dung dịch chứa 0,200 g kết tủa bạc halogenua. Hãy xác định công thức chất A.

Quảng cáo

Đề bài

Chất A là muối canxi halogenua. Cho dung dịch chứa 0,200 g A tác dụng với lượng dư dung dịch bạc nitrat thì thu được 0,376 g kết tủa bạc halogenua. Hãy xác định công thức chất A.

Lời giải chi tiết

Đặt công thức của A là CaX2 (a mol), khối lượng mol nguyên tử của X là X.

\(\eqalign{  & Ca{X_2} + 2AgN{O_3}\,\, \to \,\,Ca{\left( {N{O_3}} \right)_2} + 2AgX \downarrow   \cr  & \,\,\,a\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \;\;\;\;\;\;\,\to\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;2a \cr} \)

Theo đề bài : \(\left\{ \matrix{  \left( {40 + 2X} \right)a = 0,2 \hfill \cr  \left( {108 + X} \right)2a = 0,376 \hfill \cr}  \right. \Rightarrow X = 80\)

Vậy X là Br (brom). Công thức của A là CaBr2.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 35: Brom
 • Bài 6 trang 142 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Trong việc sản xuất brom từ các bromua có trong tự nhiên, để thu được 1 tấn brom phải dùng hết 0,6 tấn clo. Hỏi việc tiêu hao clo như vậy vượt bao nhiêu phần trăm so với lượng cần dùng theo lý thuyết ?

 • Bài 5 trang 142 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Nước biển chứa một lượng nhỏ muối natri bromua. Bằng cách làm bay hơi nước biển, người ta thu được dung dịch chứa NaBr vói hàm lượng 40g/l. Cần dùng bao nhiêu lít dung dịch đó và bao nhiêu lít khí clo (ở điều kiện tiêu chuẩn) để điều chế 3 lít brom lỏng (khối lượng riêng 3,12 kg/l ).

 • Bài 4 trang 142 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Người ta có thể điều chế brom bằng cách cho axit sunfuric đặc tác dụng với hỗn hợp rắn KBr và

 • Bài 3 trang 142 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  So sánh tính chất hóa học của axit bromhiđric với axit flohiđric và axit clohiđric.

 • Bài 2 trang 142 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Chứng minh rằng brom có tính oxi hóa yếu hơn clo và mạnh hơn iot.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài