Bài 6 trang 142 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Trong việc sản xuất brom từ các bromua có trong tự nhiên, để thu được 1 tấn brom phải dùng hết 0,6 tấn clo. Hỏi việc tiêu hao clo như vậy vượt bao nhiêu phần trăm so với lượng cần dùng theo lý thuyết ?

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Trong việc sản xuất brom từ các bromua có trong tự nhiên, để thu được 1 tấn brom phải dùng hết 0,6 tấn clo. Hỏi việc tiêu hao clo như vậy vượt bao nhiêu phần trăm so với lượng cần dùng theo lý thuyết ?

Giải

\(\eqalign{  & 2NaBr + C{l_2}\,\, \to \,\,2NaCl + B{r_2}  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,71\,\text{ tấn}  \,\, \leftarrow \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;160\,\text{ tấn}   \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x\,?\,\,\,\,\, \;\;\;\leftarrow \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;1\,\text{ tấn}  \cr} \)

Khối lượng Cl2 tiêu hao thực tế vượt so với khối lượng cần dùng theo lý thuyết : \({{0,15625} \over {0,44375}}.100\%  = 35,21\% \)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 35: Brom
 • Bài 7 trang 142 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 7 trang 142 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Chất A là muối canxi halogenua. Cho dung dịch chứa 0,200 g kết tủa bạc halogenua. Hãy xác định công thức chất A.

 • Bài 5 trang 142 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 5 trang 142 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Nước biển chứa một lượng nhỏ muối natri bromua. Bằng cách làm bay hơi nước biển, người ta thu được dung dịch chứa NaBr vói hàm lượng 40g/l. Cần dùng bao nhiêu lít dung dịch đó và bao nhiêu lít khí clo (ở điều kiện tiêu chuẩn) để điều chế 3 lít brom lỏng (khối lượng riêng 3,12 kg/l ).

 • Bài 4 trang 142 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 4 trang 142 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Người ta có thể điều chế brom bằng cách cho axit sunfuric đặc tác dụng với hỗn hợp rắn KBr và

 • Bài 3 trang 142 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 3 trang 142 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  So sánh tính chất hóa học của axit bromhiđric với axit flohiđric và axit clohiđric.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải