Bài 7 trang 113 SGK Hóa học 10 Nâng cao

NaOH có thể được điều chế bằng:

Quảng cáo

Đề bài

NaOH có thể được điều chế bằng:

a) Một phản ứng hóa hợp;

b) Một phản ứng thế;

c) Một phản ứng trao đổi.

- Hãy dẫn ra phản ứng hóa học của mỗi trường hợp trên.

- Hãy cho biết các phản ứng đó có phải là phản ứng oxi hóa – khử hay không? Giải thích.

Lời giải chi tiết

Phản ứng điều chế NaOH

a) Một phản ứng hóa hợp: \(N{a_2}O + {H_2}O\,\, \to \,\,2NaOH.\)

b) Một phản ứng thế: \(2Na + 2{H_2}O\,\, \to \,\,2NaOH + {H_2} \uparrow \)

c) Một phản ứng trao đổi: \(N{a_2}C{O_3} + Ba{\left( {OH} \right)_2}\,\, \to \,\,2NaOH + BaC{O_3}\)

Ở phản ứng b) là phản ứng oxi hóa – khử vì có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố trước và sau phản ứng; phản ứng a) và c) không là phản ứng oxi hóa – khử vì không có sự thay đổi số oxi hóa.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 27: Luyện tập chương 4
Gửi bài