Bài 6 trang 113 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy nêu thí dụ về phản ứng tạo ra muối:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu thí dụ về phản ứng tạo ra muối:

a) Từ hai đơn chất;

b) Từ hai hợp chất;

c) Từ một đơn chất và một hợp chất.

Hãy cho biết các phản ứng đó có phải là phản ứng oxi hóa – khử hay không? Giải thích.

Lời giải chi tiết

Phản ứng tạo muối:

a) Từ hai đơn chất: \(Fe + S\,\, \to \,\,FeS;\)

                                \(2Na + C{l_2}\,\, \to \,\,2NaCl\)

b) Từ hai hợp chất:

\(HCl + KOH\,\, \to \,\,KCl + {H_2}O;\)

\({K_2}O + C{O_2}\,\, \to \,\,{K_2}C{O_3}\)

c) Từ một đơn chất và một hợp chất:

\(\eqalign{  & Al + 6HN{O_3}\,\, \to \,\,Al{\left( {N{O_3}} \right)_3} + 3N{O_2} \uparrow  + 3{H_2}O  \cr  & C{l_2} + 2KOH\,\, \to \,\,KCl + KClO + {H_2}O \cr} \)

Ở phản ứng a) và c) có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố, ở phản ứng b) số oxi hóa không có sự thay đổi số oxi hóa.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 27: Luyện tập chương 4
Gửi bài