Bài 8 trang 113 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy cho biết số oxi hóa của nitơ trong các phân tử và ion dưới đây:

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Hãy cho biết số oxi hóa của nitơ trong các phân tử và ion dưới đây:

Đinitơ oxit \({N_2}O,\)

Hiđrazin \({N_2}{H_4}\);

Nitơ đioxit \(N{O_2}\);

Axit nitrơ \(HN{O_2}\);

Khí nitơ \({N_2}.\)

Axit nitric \(HN{O_3}\);

Hiđroxylamin \(N{H_2}OH\);

Ion nitrat \(NO_3^ - \);

Đinitơ pentaoxit \({N_2}{O_5}\);

Nitơ monooxit NO.

Ion nitrit \(NO_2^ - \);

Amoniac \(N{H_3}\);

Ion hiđrazini \({N_2}H_5^ + \)

Ion amoni \(NH_4^ + \)

Đinitơ tetraoxit \({N_2}{O_4}.\)

Lời giải chi tiết

Số oxi hóa của nitơ trong các phân tử và ion là:

\(\eqalign{  & \mathop {{N_2}}\limits^{ + 1} O;\,\,\mathop {{N_2}}\limits^{ - 2} {H_4};\,\,\mathop N\limits^{ + 4} {O_2};\,\,H\mathop N\limits^{ + 3} {O_2};\,\,\mathop {{N_2}}\limits^0 ;\,\,H\mathop N\limits^{ + 5} {O_3}; \cr  & \,\,\mathop N\limits^{ - 1} {H_2}OH; \;\mathop N\limits^{ + 5} O_3^ - ;\,\,\mathop {{N_2}}\limits^{ + 5} {O_5};\,\,\mathop N\limits^{ + 2} O;\,\,\mathop N\limits^{ + 3} O_2^ - ;\,\,\mathop N\limits^{ - 3} {H_3};\cr&\,\,\mathop {{N_2}}\limits^{ - 2} H_5^ + ;\,\,\mathop {{N_2}}\limits^{ + 4} {O_4};\,\,\mathop N\limits^{ - 3} H_4^ +  \cr} \)

loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 27: Luyện tập chương 4
list
close
Gửi bài Gửi bài