Bài 6 trang 67 SGK Hóa học 8

Hãy vẽ những hình khối chữ nhật để so sánh thể tích các khí sau (đktc): 1g H2; 8 g O2; 3,5 g N2; 33 g CO2.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy vẽ những hình khối chữ nhật để so sánh thể tích các khí sau (đktc) :

1g H;             8 g O;       

3,5 g N;        33 g CO2.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Bước 1: Tính số mol của các khí ở điều kiện tiêu chuẩn

- Bước 2: Tính thể tích các khí ở điều kiện tiêu chuẩn V = n x 22,4

- Bước 3: Vẽ những hình khối chữ nhật qua đồ thị thể hiện thể tích các khí ( có 2 cạnh đáy bằng 1, chiều cao bằng thể tích của khí)

- Bước 4: So sánh

Lời giải chi tiết

Ta có số mol của các khí ở điều kiện tiêu chuẩn là:

\({n_{{H_2}}} = \dfrac{{{m_{{H_2}}}}}{{{M_{{H_2}}}}} = \dfrac{1}{2} = 0,5\,mol\)

\({n_{{O_2}}} = \dfrac{{{m_{{O_2}}}}}{{{M_{{O_2}}}}} = \dfrac{8}{{32}} = 0,25\,mol\)

\({n_{{N_2}}} = \dfrac{{{m_{{N_2}}}}}{{{M_{{N_2}}}}} = \dfrac{{3,5}}{{28}} = 0,125\,mol\)

\({n_{C{O_2}}} = \dfrac{{{m_{C{O_2}}}}}{{{M_{C{O_2}}}}} = \dfrac{{33}}{{44}} = 0,75\,mol\)

Bảng thể tích các khí ở điều kiện tiêu chuẩn:

Khí

H2

O2

N2

CO2

n (mol)

0,5

0,25

0,125

0,75

V (l)

11,2

5,6

2,8

16,8

Từ đó ta vẽ được đồ thị so sánh thể tích các khí:

Tỷ lệ số mol các chất khí cũng chính là tỷ lệ về thể tích các khí nên thể tích khí \({V_{C{O_2}}} > {V_{{H_2}}} > {V_{{O_2}}} > {V_{{N_2}}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close