Bài 6 trang 174 SGK Hóa học 12

Có 5 dung dịch hóa chất không nhãn

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Có 5 dung dịch hóa chất không nhãn, mỗi dung dịch nồng độ khoảng 0,1 M của một trong các muối sau: KCl, Ba(HCO3)2, K2CO3, K2S, K2SO4.

Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng, nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch, thì có thể nhận biết được tối đa những sung dịch nào?

A. Hai sung dịch: . Ba(HCO3)2, K2CO3

B. Ba dung dịch: . Ba(HCO3)2, K2CO3 , K2S

C. Hai dung dịch: . Ba(HCO3)2, K2S

D. Hai dung dịch: . Ba(HCO3)2, K2SO4.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hiện tượng khác nhau ( xuất hiện kết tủa hay khí thoát ra) khi nhỏ dung dịch H2SO4 loãng vào các chất để nhận biết chúng

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Cho dd \(H_2SO_4\)  lần lượt vào 5 lọ đựng 5 dung dịch

+ Lọ nào có kết tủa trắng, có khí không màu không mùi bay lên là Ba(HCO3)2

Ba(HCO3)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2CO2↑ + 2H2O

+ Lọ nào có khí mùi trứng thối là K2S.

K2S + H2SO4 → K2SO4 + H2S↑

+ Lọ nào chỉ có khí không màu không mùi là K2CO3

K2CO3 + H2SO4 → K2SO4 + CO2↑ + H2O

Đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close