Bài 6 trang 165 SGK Hóa học 12

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số...

Quảng cáo

Đề bài

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Nguyên tố X là :

A. Sắt.                                   B.Brom.

C. Photpho.                           D.Crom.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi số pronton là p và số notron là n

Giải hệ 2 ẩn 2 phương trình

\(\left\{ \begin{gathered}
2p + n = 82 \hfill \\
2p - n = 22 \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
p = ? \hfill \\
n = ? \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

=> Tên nguyên tố

Lời giải chi tiết

Gọi số pronton là p và số notron là n.

Ta có:

\(\left\{ \begin{gathered}
2p + n = 82 \hfill \\
2p - n = 22 \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
p = 26 \hfill \\
n = 30 \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

=> Nguyên tử khối của X = p+ n = 56 

=> X là sắt

Đáp án A

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close