Bài 6 trang 159 SGK Hóa học 12

Một thanh đồng có khối lượng 140,8 gam được ngâm trong dung dịch...

Quảng cáo

Đề bài

Một thanh đồng có khối lượng 140,8 gam được ngâm trong dung dịch AgNO3 nồng độ 32% (D = 1,2 g/ml) đến phản ứng hoàn toàn. Khi lấy thanh đồng ra thì nó có khối lượng là 171,2 gam. Tính thể tích dung dịch AgNO3 đã dùng để ngâm thanh đồng (giả thiết toàn bộ lượng Ag tạo ra bám hết vào thanh đồng).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi số mol của Cu phản ứng là x (mol)

Cu + 2AgNO3  → Cu(NO3)2 + 2Ag.

x                                        → 2x      (mol)

Dùng phương pháp tăng giảm khối lượng ta có:

∆mtăng = mAg – mCu

=> (171,2 - 140,8) = 2x.108 - 64x

=> x =?

=> nAgNO3

Lời giải chi tiết

Gọi số mol của Cu phản ứng là x (mol)

Cu + 2AgNO3  → Cu(NO3)2 + 2Ag.

x  →    2x                              → 2x      (mol)

Dùng phương pháp tăng giảm khối lượng ta có:

∆mtăng = mAg – mCu 

=> (171,2 - 140,8) = 2x.108  - 64x

=>152x = 30,4

=> x = 0,2 (mol)

=> nAgNO3 = 0,4 (mol)

Khối lượng AgNO3 là 0,4.170 = 68 gam

\(\begin{gathered}
m{\,_{dd}}_{AgN{O_3}} = \dfrac{{{m_{AgN{O_3}}}.100\% }}{{C\% }} = \dfrac{{68.100\% }}{{32\% }} = 212,5\;g \hfill \\
= > {V_{AgN{O_3}}} = \dfrac{{mdd}}{D} = \dfrac{{212,5}}{{1,2}} = 177,08\,(ml) \hfill \\
\end{gathered} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close