Bài 6 trang 138 SGK Hóa học 8

Hãy chọn câu trả lời đúng:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn câu trả lời đúng:

Dung dịch là hỗn hợp:

A. Của chất rắn trong chất lỏng.

B. Của chất khí trong chất lỏng

C. Đồng nhất của chất rắn và dung môi

D. Đồng nhất của dung môi và chất tan.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào khái niệm dung dịch sgk hóa 8 - trang 137 để trả lời

Lời giải chi tiết

Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.

Đáp án D

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 40. Dung dịch
Quảng cáo
list
close
Gửi bài