Bài 6 trang 138 SGK Hóa học 8

Hãy chọn câu trả lời đúng:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn câu trả lời đúng:

Dung dịch là hỗn hợp:

A. Của chất rắn trong chất lỏng.

B. Của chất khí trong chất lỏng

C. Đồng nhất của chất rắn và dung môi

D. Đồng nhất của dung môi và chất tan.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dung dịch: là hỗn hợp đồng nhất giữa dung môi và chất tan.


Lời giải chi tiết

Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.

Đáp án D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close