Bài 6 trang 119 SGK Hóa học 12

Khi lấy 14,25 gam muối clorua của một kim loại chỉ có hóa trị II và một khối lượng muối nitrat...

Quảng cáo

Đề bài

Khi lấy 14,25 gam muối clorua của một kim loại chỉ có hóa trị II và một khối lượng muối nitrat của kim loại đó có số mol bằng số mol muối clorua thì thấy khác nhau 7,95 gam. Xác định tên kim loại.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi công thức của 2 muối là MCl2  và M(NO3)2

Đặt nMCl2 = nM(NO3)2 =  x (mol)

Sự chênh lệch khối lượng là do gốc NO3- so với gốc Cl-

Ta có:  mM(NO3)2 -  mMCl2 = 7,95

=> (M + 124).x – (M + 71).x = 7,95

=> 53x = 7,95

=> x = ? (mol)

=> M =? 

Lời giải chi tiết

Gọi công thức của 2 muối là MCl2  và M(NO3)2

Đặt nMCl2 = nM(NO3)2 =  x (mol)

Cách 1:

Sự chênh lệch khối lượng là do gốc NO3- so với gốc Cl-

Ta có:  mM(NO3)2 -  mMCl2 = 7,95

=> (M + 124).x – (M + 71).x = 7,95

=> 53x = 7,95

=> x = 0,15 (mol)

=> MMCl2= \(\dfrac{14,25}{0,15}\) = 95 (g/mol) => MM = 95 - 71 = 24 (g/mol)

Cách 2:

Theo bài ra ta có hệ phương trình: \[\left\{ \begin{array}{l}x(M + 71) = 14,25\\x(M + 124) = 14,25 + 7,95\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}x = 0,15\\M = 24\end{array} \right.\]

Kim loại M là Mg.

Vậy hai muối là MgCl2 và Mg(NO3)2.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài